Оваа убавина не е ниту во Швајцарија ниту во Германија, туку во паркот САРАЈ – точно во срце на Скопје.
И ние имаме кристално природна убавина, ајде заедно да ја чуваме, да ја промовираме, и да му ја знаеме вредноста.

Share