Во цветниот парк Ашикага во Јапонија живее неверојатно раскошно дрво Вистерија, за кое често се зборува како за најубавото дрво во целиот свет. Најголемо и најстаро во Јапонија, дрвото е главна атракција во цветниот парк, собирајќи посетители да го видат во полн цут. Датирајќи приближно од 1870, 143-годишното дрво има гранки кои се придружени од фиданки кои создаваат волшебен цветен чадор. Најдобро време за посета на паркот е од средина на април до средина на мај.

Share