Уредувањето на зеленилото е нашата секојдневна активност, но исто така е приоритет за сите нас – да се зачува животната околина.

Share