Како општествено одговорно претпријатие активностите за зазеленување на градот ги продолжуваме понатаму. За успешно реализирање на оваа цел свој придонес  со садење на садници,  покрај директорот дадоа и претседателката и членовите на управниот и надзорниот одбор на претпријатието. Новите засадени зимзелени садници го облагородија  зеленилото во паркот Македонија, како неминовна содржина на јавните зелени површини.

Нивната несебична вложеност е пример во заложбите за уредување на зеленилото во градот.

Share