Në vitin 1992 – me transformimin e NPK “Komunalec”, ndërmarrja do të organizohet si ndërmarrje e posaçme publike “Parqe dhe gjelbërime”.

Share