Në vitin 1972 – “Parqe dhe gjelbërime” do të bashkohet me ndërmarrjet tjera komunale të qytetit të Shkupit, dhe me këtë do të themelohet ndërmarrja e re shërbyese komunale “Komunalec”.

Share