01.03.1961 – Do të shuhet Drejtoria për gjelbërim urban dhe jashtë urban dhe do të themelohet NDËRMARRJA PRODHUESE KOMUNALE “Parqe dhe gjelbërime”,  që paraqet një periudhë të re dhe të rëndësishme zhvillimore.

Share