Në vitin 1954 – Kuvendi i qytetit të Shkupit do të themeloj “DREJTORI PËR GJELBRIM URBAN DHE JASHTË URBAN” , periudhë kjo kur në mënyrë intensive fillojnë aktivitetet rreth pyllëzimit të park – pyjeve Vodno, Gazi Baba, Varrezat franceze dhe Zajçev Rid.

Share