Në vitin 1945 – pas çlirimit të Shkupit do të integrohet i tërë potenciali profesional dhe krijues për përtëritjen e gjelbërimit në Qytet, me ç’rast është formuar ndërmarrja e atëhershme “KOPSHTE DHE PARQE”.

Share