1923 – 1941 shfaqen aktivitete të organizuara për rregullimin e gjelbërimit në Shkup, kur do të ngritën aletë e para të drunjve, do të zgjerohet edhe Parku i qytetit, do të rregullohen sheshet por do të ngritën edhe sipërfaqe e parqeve me dimensione më të vogla.

Share