Наместо да се сечат дрвјата за од нив да се направат конструкции, можат да се обликуваат живите дрва и да се приклучат во градот, давајќи му повеќе живот, чист воздух и убавина, стотици години со многу мало одржување. Многу нешта можат да израснат од дрвјата, што сега се прават од метал, пластика или дрво. Ако сакаме да преживееме како вид, треба да соработуваме заедно со другите живи битија на планетата, а не само да ги искористуваме и злоупотребуваме за краткотрајни придобивки.

Штом ќе сфатат луѓето колку е лесно ова, дрвата ќе бидат интегрирани во градовите на начин кој порано бил незамислив и ќе го промени начинот на кој комуницираме со природата.

Share