01.03.1961 година – се ликвидира Управата за градско и вонградско зеленило и се основа КОМУНАЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „Паркови и зеленило“, што претставува нов и значаен период во развојот.

Share