Со косење на страничната тревна површина на булевар Х. Т. Карпош во општина Чаир, привршуваме со активностите за оваа работна недела.

Share