Покрај косењето на тревната површина низ булеварското зеленилото во строгиот центар на градот, теренските екипи од овој реон ги уредија леите со нов сезонски цветен расад.

Share