Работната недела ја започнуваме со косење на тревната површина, собирање откос и отпадоци и чистење на патеки низ зеленилото на кејот на Вардар.
На потег од спортската сала Јане Сандански сѐ до мостот во населбата Ново Лисиче по левото течение, уредувањето ќе се одвива етапно во наредните денови.
Share