Продолжуваме со пролетните активности на одржувањето на зелените површини косејќи го зеленилото кај кружниот тек и улицата Ферид Мурати во населбата Топанско Поле.

Share