Уредувањето на зелените површини низ реон Бутел ги реализираме преку:
– собирање лист и отпадоци
– кроење рози и садници
– оформување чинии околу садници
Со овие активности е опфатено зеленилото кај кружниот тек и улицата Боца Иванова, а периодов ќе продолжиме и низ останатите јавни зелени површини во општината.
Share