Садење на сезонскиот расад го продолжуваме низ останатите цветни површини, каде денес започнавме со садење на љубичица (viola) во жолта боја, уредувајќи ја цветната форма Знаме на страничното зеленило на булевар Александар Македонски.
Уредувањето ќе се дополни со садење на црвена љубичица (viola), чии цветови ќе ја отсликаат контурата на цветната леа.
Share