Поради екстремно високите температури согласно препораките, екипите денешните активности ги започнаа уште во раните утрински часови, каде на повеќе локации низ градското зеленило извршија косење на трева и собирање на откос.
Косењето на тревата го подобрува безбедносниот аспект на парковите. Поткастрената трева овозможува подобра видливост и ги намалува потенцијалните опасности за посетителите на зелените површини во градот.
Share