Салвија, импатијанс, тагетес, бегонија и агератум се цвеќињата со кои што нашите теренски екипи ги разубавеа цветните форми и леи низ градот.

Share