Përgjatë gjithë bulevardit Aradhet Partizane, në gjelbërimin qendror, ekipet janë duke bërë plotësimin e fidanëve të llojeve të mëposhtme:
✔️ thuja woodwardii
✔️ buddleja
✔️ photinia
✔️ berberis
✔️ piracanta
✔️ lonicera
✔️ leylandii

Share