Çelësi i violinës është figura e re me lule të cilën e formuam dhe e rregulluam me rastin e 21 Qershorit, Ditës Botërore të Muzikës.
Shenja muzikore ishte frymëzim për ekipet tona të zellshme për ta vizatuar atë në gjelbërimin në parkun Ibni Pajko, ku begonia e bardhë i jep kompaktësi dhe diversitet shenjës, ndërkaq duke u përshtatur në tërësinë hortikulturore në gjelbërimin në qendër të qytetit.
Ceremoninë e përmbyllëm duke e rregulluar figurën me lule Piano, në rajonin e Kalasë, ku ekipet e rregulluan me lule verore të llojit petunia.
Share