Dushku është dru gjetherënës me madhësi mesatare – rritet në lartësi nga 10 deri në 20 metra, me gjethe me dhëmbëza anash, me ngjyrë të gjelbër të errët, me formë eliptike, të cekët dhe me kurorë të gjerë. Gjethet thahen në vjeshtë dhe për dallim nga drurët tjerë gjetherënës në fillim të vjeshtës, gjethet e dushkute ndryshojnë ngjyrën, por mbeten në degëtedhe gjatë dimrit. Këto drurë janë zakonisht ndër më të vjetrat, prandaj trungu i tyre bëhet masiv. Pra, dushku është simbol i forcës, guximit dhe qëndrueshmërisë, andaj ka një simbolikë të rëndësishme.Dega e dushkut konsiderohet si më e qëndrueshme dhe e përjetshme. Dega e dushkutsimbolizon shëndetin, festën e jetës dhe lumturinë e përjetshme.

Në ditën e marrjes së lajmit të lindjes së Krishtit, besimtarëve të besimit të krishterë ua urojmë natën e Krishtlindjes dhe u urojmë që të jenë të mbushur me gëzim, paqe, qetësi dhe mirëqenie!

Share