Sot, së bashku me drejtorët e ndërmarrjeve publike nga Qyteti i Shkupit, mbollëm ale drurësh të fidanëve dekorativë të llojit qershi japoneze në bul. Mitropolit Teodosij Golloganov.

Punojmë me përkushtim në ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në qytet, në përputhje me prioritetet e projekteve të planifikuara, me ç’rast Qyteti i Shkupit dhe Ndërmarrja Publike Parqe dhe Gjelbërime me ekipin e tyre vazhdojnë me aktivitetet edhe në periudhën që vijon, për përtëritjen e sipërfaqeve të gjelbra, ngritjen e gjelbërimit të ri dhe rregullimin e ri parter.

Share