• Në bashkëpunim me NP Parkingu i Qytetit, i krasitëm dhe i formuam pemët në zonën e parkimit A01 në Komunën e Qendrës me qëllim të parkimit të sigurt të automjeteve.
  • Ndërsa në bulevardin Koço Racin dhe në parkun Grua Luftëtare është në vijim e sipër krasitja e trëndafilave si dhe mbledhja e gjetheve të rëna.
Share