Këto ditë ekipet e terenit nisën kositjen e sipërfaqeve me bar në parqet dhe hapësirat e gjelbra publike përreth qytetit.
Në komunën e Aerodromit sot është kositur bari përgjatë gjelbërimit të bulevardit ASNOM dhe Jane Sandanski.
Share