Ne realizojmë rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në zonën e Butelit nëpërmjet:
– grumbullimi i gjetheve dhe mbeturinave
– prerja e trëndafilave dhe e fidanëve
– formimi i pllakave rreth fidanëve
Këto aktivitete zhvillohen në siperfaqen e gjelbërt tek rrethrrotullimin dhe rrugën Boca Ivanova dhe këtë periudhë do ta vazhdojmë edhe në pjesën tjetër të sipërfaqeve të gjelbra publike në komunë.
Share