Ndiejmë gëzim të veçantë kur shohim se këndet e gjelbërta të lagjes përdoren për mësim në natyrë.
Parqet si ky, në lagjen Karposh 4, ofrojnë një vend të sigurt për lozje, bashkëveprim social, një vend për eksplorim dhe argëtim dhe janë thelbësore për zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve.
Shpresojmë që kjo pamje të jetë frymëzim për vizitorët e tjerë, dhe njëkohësisht, së bashku do të arrijmë t’i mbajmë ato të rregulluara dhe të pastra.
Share