Me shkurret gjethembajtëse dekorative e pasuruam gjelbërimin e zhardinerës qendror në bulevardet Ilinden dhe 8 Shtator dhe gjelbërimin anësor në rrugën Bradfordska.
Të shpërndara në vijë të drejtë ndërmjet drurëve, duke formuar një kompozicion të gjelbër, bimët i japin një tërësi gjelbërimit të bulevardit.
Rregullimi do të bëhet me faza edhe në ditët në vijim në lokacione të tjera në të gjithë gjelbërimin e qytetit.
Share