.

Moti i nxehtë ndikon ndjeshëm ndaj bimësisë, veçanërisht ndaj gjelbërimit në mjediset urbane.
Ajo që nevojitet gjatë asaj periudhe është ujitja e rregullt e parqeve, fidanëve dhe luleve.
Aktiviteti i sotëm i ekipeve të terrenit është ujitja e pemëve dhe gjelbërimit në zhardinerën qendrore në bul. Sllovenia dhe Bosnja dhe Hercegovina.
Ujitjen e realizuam me cisternë, pasi e pastruam paraprakisht gjelbërimin nga mbeturinat.
Share