Ekipet tona në terren vazhdojnë me mbjelljen e fidanëve të rinj të dushkut, në kuadër të aktivitetit ekologjik për pyllëzimin e parkut pyjor Vodno.
Mbjellja bëhet në anën e djathtë të shtegut për në Markovë Kruvçe në Vodno e mesme dhe do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, me qëllim të pasurimit të fondit pyjor të Vodnos.
Share