Mbledhja e gjetheve nga parqet në rr. Branko Zarevski në lagjen Draçevë.

Me kërkesë të Ambasadës së Gjermanisë dhe me Aktvendimit të lëshuar të Sektorit për Punë Komunale të Qytetit të Shkupit, sot ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve intervenuan në rr. Lerinska nr. 59, pranë ambasadës.

Bulevardi 8 Shtatori

Share