Këto ditë ekipet tona realizuan rikonstruktimin e plotë të një pjese të pajisjes së vendosur të parkut në lokalitetin Kanioni i Matkës. Bëmë ngjyrosjen e konstruksionit të metaltë të kompletit të stolave dhe tavolinave dhe i zëvendësuam me elemente të reja të drurit në vendin e pjesëve të vjetra të dëmtuara. Pjesë përbërese e parqeve
Aksionin e sotëm të punës për rregullimin e gjelbërimit publik e realizojmë në bul. Aradhet Partizane. Për shkak të nevojës për qarkullim të sigurt të drejtuesve të mjeteve nëpër rrugët e qytetit, në segmentin nga ura Kombet e Bashkuara deri në Qendër, realizojmë krasitjen dhe formësimin e shkurreve dhe pemëve dekorative në gjelbërimin qendror. Gjelbërimi
Sot filluam aksion për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në bul. M. T. Golloganov. Të organizuar sipas rajoneve, përgjatë gjelbërimit qendror dhe anësor të bulevardit, bëjmë kositjen e barit, mbledhjen e barit të kositur, heqjen e bimësisë së egër, mbledhjen e letrave dhe mbeturinave dhe ngarkimin e tyre në kamion. Detyrat operative të punës kryhen
Krasitja e degëve të thata dhe të varura mbi shtigjet e biçikletave dhe këmbësorëve Sot ekipet tona bëjnë rregullimin e gjelbërimit të bulevardit në disa lokacione në komunën e Karposhit. Me qëllim të dukshmërisë dhe sigurisë më të madhe të kalimtarëve, sot bëhet krasitja dhe formësimi i kurorave të pemëve përgjatë rr. Nikolla Parapunov.
Vërehet dukshëm rregullimi i ri hortikulturor të cilin e realizojmë këto ditë përgjatë gjithë zhardinerës qendrore në bulevardin Ilinden, si dhe në disa pjesë të gjelbërimit anësor. Gjelbërimi i dekoruar në këtë mënyrë tashmë jep një pamje tjetër në hartën e kolazhit të gjelbër të qytetit.
Njëra prej sipërfaqeve në të cilën këtë periudhë jemi duke punuar me urdhër të Qytetit të Shkupit është rregullimi hortikulturor i sheshit të gjelbër - Kazerma Ilinden, Universiteti Nëna Tereza. Drejtori Sefi Shabani së bashku me një pjesë të ekipit udhëheqës të ndërmarrjes bëri shetitje në sipërfaqen dhe e inspektoi rrjedhën e aktiviteteve të punës.
Drejtori Sefi Shabani inspektoi aktivitetet e sotme të ekipeve për rregullimin e gjelbërimit në Parkun e Qytetit. Duke përshëndetur angazhimin e ekipeve, drejtori u dëshiroi atmosferë të këndshme pune në realizimin e aktiviteteve për rregullimin plotësues të leheve të luleve në parkun me fidanë sezonalë, për kositjen e sipërfaqeve me bar dhe rregullimin e labirintit
Jemi duke punuar në rregullimin e gjelbërimit publik në bulevardet e qytetit. Përgjatë gjelbërimit anësor dhe qendror të bulevardit 8 Shtatori, këto ditë, në mënyrë të ekipuar, me mekanizim përkatës jemi duke bërë heqjen e trungjeve, rrënjëve dhe vegjetacionit të egër, formësimin e pemëve, si dhe rregullimin hortikulturor me fidanë të rinj. Aktivitetet do të
Me shkurret gjethembajtëse dekorative e pasuruam gjelbërimin e zhardinerës qendror në bulevardet Ilinden dhe 8 Shtator dhe gjelbërimin anësor në rrugën Bradfordska. Të shpërndara në vijë të drejtë ndërmjet drurëve, duke formuar një kompozicion të gjelbër, bimët i japin një tërësi gjelbërimit të bulevardit. Rregullimi do të bëhet me faza edhe në ditët në vijim
Këto ditë me vegjetacion të ri e pasuruam zhardinerën qendrore në bulevardin Shën Klimenti i Ohrit në qendër të qytetit. Aktivitetet e planifikimit të peizazhit dhe rregullimit të gjelbërimit të bulevardit janë një pjesë e rëndësishme në formimin e kontureve të gjelbra të sipërfaqeve publike nëpër qytet. Rregullimi i gjelbërimit publik do të vijojë edhe