Rregullimi i leheve me fidanë sezonalë të llojit begonia janë aktivitetet e sotme të ekipeve nga rajoni i Qendrës. Në parkun Grua Luftëtare në lehet e luleve, ekipet bëjnë plotësim të fidanëve të lules në ato vende ku mungojnë dhe aty ku ka të dëmtuara. Sipërfaqet e rregulluara në gjelbërimin e qytetit nuk e ruajnë
Кositja e barit, ujitja e gjelbërimit dhe grumbullimi i letrave dhe mbeturinave janë aktivitetet e sotme të ekipeve në Parkun e Parajsës në lagjen Lisiçe e Re. Parqet në gjelbërimin e qytetit me strukturën dhe rregullimin e tyre hortikulturor, elementet e parkut dhe përmbajtjet e tjera, paraqesin një vend të vërtetë për pushim dhe relaksim
Sot jemi duke realizuar kositje me makinë të sipërfaqeve me bar nëpër gjelbërimin publik në komunën e Aerodromit. Ekipet rajonale me kositëse dhe makinë prerëse kositin barin në gjelbërimin qendror përgjatë bulevardit Jane Sandanski si pjesë e detyrave të rregullta të parashikuara me planin e sotëm të punës. Gjelbërimi i bulevardit me strukturën dhe shtrirjen
Në këtë ditë, saktësisht para 60 vitesh, në ora pesë e shtatëmbëdhjetë, qyteti i Shkupit përjetoi një tërmet katastrofal, ditë e cila la gjurmë të thella për banorët dhe frymën e qytetit. Me respekt të madh dhe në shenjë kujtimi, NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup formoi sipërfaqe të re lulesh të rregulluar me rasat
Angazhimin tonë për sipërfaqe dhe parqe të rregulluara të gjelbra çdo ditë e realizojmë me aktivitetet rrjedhëse të ekipeve në rajonet në të gjitha komunat e Shkupit. Nga plani i sotëm i ekipeve të terrenit e veçojmë krasitjen e pemëve dhe shkurreve në gjelbërimin në Parkun e mbrojtësve dhe në gjelbërimin tjetër në rajonin e
Në mënyrë të vazhdueshme dhe të përditshme, ekipet në terren i kryejnë aktivitetet për rregullimin e gjelbërimit duke u kujdesur për sipërfaqet e përgjithshme në të gjithë qytetin. Në atë pjesë, këto ditë ekipet e pasuruan sipërfaqen me lule me tagetesin sezonal në gjelbërimin e rrethrrotullimit në komunën e Kisella Vodës. Nuanca e verdhë e
Temperaturat jashtëzakonisht të larta ndikojnë dukshëm mbi të gjitha aktivitetet të cilat ekipet i kryejnë çdo ditë për mirëmbajtjen e rregullt të sipërfaqeve të gjelbra. Andaj, nga dje ora 22:00 deri në orën 6:00 të mëngjesit ekipet e terrenit në të gjitha rajonet në gjelbërimin e qytetit nisën vaditjen e sipërfaqeve të gjelbra në të
Për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të larta në përputhje me rekomandimet, ekipet i nisën aktivitetet e ditës së sotme në orët e hershme të mëngjesit, ku në disa lokacione nëpër gjelbërimin e qytetit bënë kositjen e barit dhe mbledhjen e barit të kositur. Kositja e barit e përmirëson aspektin e sigurisë së parqeve. Bari i
Në periudhën e verës, veçanërisht në zonat urbane, është e një rëndësie të madhe mirëmbajtja e rregullt e sipërfaqeve me bar dhe e gjithë vegjetacionit. Pikërisht ky është prioriteti i ekipeve nga zona e Karposhit, ku sot kanë prerë shkurret dhe kanë rregulluar gjelbërimin në bulevardin Ilinden.
Ekipet tona gjatë kësaj periudhe intensivisht punojnë në terren duke mbjellë fidane verore, duke kositur dhe ujitur sipërfaqet e gjelbërta publike, si dhe duke pastruar gjelbërimin nga bari i kositur dhe të gjitha llojet e mbeturinave. Drejtori Sefi Shabani sot nga afër ka kontrolluar gjendjen dhe rrjedhën e aktiviteteve në hapësirat e gjelbëruara. Fidanët janë