Ekipet e Sektorit Ngritja e Gjelbërimit në periudhën e kaluar, sipas aktiviteteve të planifikuara në koordinim me Qytetin e Shkupit, rregulluan sipërfaqe të reja të gjelbra në disa lokacione në të gjithë qytetin. Kështu, përfundoi rikonstruksioni i sipërfaqes së gjelbër publike, korridor i gjelbër duke filluar nga këndi i rrugës Ekspedita e Shkurtit me bul.
Në aktivitetet rrjedhëse të cilat ekipet e NP Parqe dhe Gjelbërime janë duke i kryer në pjesën e mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra publike nëpër qytet, është duke u bërë kositja e gjelbërimit nëpër komunat e Shkupit. Ekipet në të gjitha rajonet tashmë janë duke e bërë kositjen e tretë në kejin e Vardarit. Në
Bliri është pemë atraktive me kurorë të madhe dhe është ideale për mjedise urbane sepse është tolerante ndaj kushteve të ndryshme përfshirë ndotjen e ajrit. Në Shkup gjendet bliri i argjendtë (Tilia tomentosa), bliri gjethevogël (Tilia cordata) dhe bliri gjethegjerë (Tilia platyphylls). Kjo pemë mund të jetojë disa qindra vite dhe të arrijë një lartësi
Këto ditë në disa lokacione nëpër sipërfaqet e gjelbra publike, ekipet e terrenit janë duke punuar intensivisht në përgatitjen e sipërfaqeve për mbjelljen e fidanëve të luleve sezonale. Begonia, ageratum, tagetes, celosia, koleus, zinia, cineraria, sherebela, pelargonium dhe dahlia janë lulet të cilat mbillen në figurat e luleve, lehet e luleve dhe rondelet në të