Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbra është pjesë e aktiviteteve programore në të cilat ekipet kanë punuar në periudhën e kaluar sipas planit të përcaktuar të punës në disa lokacione të qytetit. Një nga lokacionet e përmendura është sipërfaqja e gjelbër publike në kalatën Dimitar Vllahov afër Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Me sipërfaqe totale
Në periudhën e kaluar ekipet e Sektorit të Gjelbërimit Jashtë-Urban në bashkëpunim dhe me urdhër të Qytetit të Shkupit, kanë punuar intensivisht në ndërtimin dhe ngritjen e elementeve të reja të parkut në disa lokacione në parkun natyror “Gazi Babë”. Në park u ndërtuar dhe u vendosën dy pushimore të reja në afërsi të gjelbërimit
U realizua me sukses aksioni ekologjik “Fundjavë e përgjithshme 2022” e cila sot filloi në pyllin park Vodno, me çka u bë pastrimi i gjelbërimit, shtigjeve për këmbësorë dhe shpateve të Vodnos nga mbeturinat dhe plehrat e hedhura. Aksioni i udhëhequr nga kryetarja e Qytetit të Shkupit Danella Arskovska, bashkë me vullnetarët dhe ekipet nga
Në këtë periudhë të vitit, veçanërisht në muajin maj është kohë e duhur për rregullimin dhe zbukurimin e gjelbërimit duke mbjellë fidanë lulesh. Përveç kositjes së parqeve, krasitjes së bimësisë, gjithashtu në periudhën që vijon ekipet do të fillojnë me përgatitjen e sipërfaqeve duke mbjellë fidanë të luleve sezonale. Për nevojat e ndërmarrjes në realizimin
Vazhdojmë në kontinuitet me gjelbërimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra të cilat i vendosim plotësisht në hartën e gjelbër të qytetit. Synimi ynë është ngritja dhe rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërimit të bulevardeve. Sipërfaqe e tillë në të cilën ekipet e terrenit punuan në periudhën e kaluar është sipërfaqja e gjelbër publike në bulevardin