Këtë mëngjes janë vërejtur elemente të thyera të parkut në Vodno, nga ana e ekipeve tona. Është kryer akt vandalizmi ndaj stolave dhe tavolinave të parkut të vendosura për vizitorët në park pyllin Vodno. Ekipet tona tanimë kanë sanuar dëmtimin e elementeve të parkut. Ky fenomen është shumë i shpeshtë, veçanërisht në këtë periudhë kur
Për shkak të temperaturave të larta dhe njoftimeve për rritje të rrezikut nga zjarret në hapësire të hapur, APELOJMË ndaj të gjithë qytetarëve të jenë më vigjilentë. Rekomandojmë që gjatë qëndrimit në sipërfaqe publike, të mos ndizni zjarr, mos hidhni shishe plastike dhe prej qelqi, mos digjni mbeturina dhe material të tjera të djegshme dhe
Në bazë të monitorimit të kryer nga Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik, nga 47 ueb faqe të ndërmarrjeve dhe institucioneve publike, NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup është vlerësuar më vlerësim më të lartë me ç’rast është ndërmarrja publike më transparente, bashkë me NP Ujësjellës