Këto ditë, në rrjedhë janë aktivitetet lidhur me mbjelljen e rasatit të luleve në suaza të sipërfaqeve të gjelbërimit në qytetin tonë. Ekipet e ndërmarrjes po punojnë në drejtim të zëvendësimit të rasatit verorë me rasatin dimërorë të luleve sezonale të llojit: krizantema, lakra stolisëse dekorarive, viola dhe luleshqerra. Me këtë aktivitet të mbjelljes do
Aktivitetet që kanë të bëjnë me rregullimin e gjelbërimit nëpër qytet, ekipet tona po i realizojnë me përkushtim edhe në komunën e Karposhit. Në një sipërfaqe prej 5.960 m², në etapa të caktuara po realizohet ngritja e gjelbërimit të ri, me vendosjen e sistemit përkatës për ujitje.Më saktësisht, në këndin në mes bulevardit “Aradhet partizane”