Në më shumë lokalitete të qytetit, gjatë periudhës së kaluar ekipet tona realizuan mbjelljen e fidanëve të rinj. Fidanë të blirit, platanit dhe të bredhit dekorativ të argjendtë janë vetëm një pjesë e drunjve me të cilat janë rregulluar më shumë sipërfaqe të gjelbërimit në Shkup. Ky aksion i mbjelljes së fidanëve gjetherënëse dhe halore