Уредувањето на јавните зелени површини низ зеленилото во градот, продолжува понатаму. Екипите периодов започнаа со реконструкција на зеленилото во жардиниерите од лева и десна страна на булевар Партизански ореди. Работните активности на реконструкцијата на булеварското странично зеленило, ќе се одвиваат долж булеварот од двете страни, на потег од мостот Обединети нации сè до улица Рузвелтова. Активностите ќе опфатат рекострукција на зеленилото и негово уредување, а ќе се постави и систем за полевање. Уредувањето и одржувањето на зеленилото долж булеварите и најфрекфентните сообраќајниците во градот, е од особено заначење во придонесот за намалување на аерозагаденоста.

Share