Покрај вообичаените редовни активности за уредување  на зелните површини низ градот, периодов екипите вршат и активности во делот на она што го опфаќа одржување и заштитата на зеленилото. Така, деновиве на повеќе локации низ зеленилото во градот се врши третирање на растенијата за заштита од разни видови на членконоги инсекти, растителни вошки и штетници. Со соодветни средства за прихрана на кореновиот систем  на листопадните видови екипите вршат третирање со цврсто органско ѓубриво, biohumik и echodkip – (кристали). На зимзелените видови се врши фолијарно третирање со соодветни препарати за заштита од истите, а исто така розите се прскаат против растителни вошки.

Во редовните активности на екипите за одржување на зеленилото е предвидено и оваа интегрирана заштита на растенијата, во насока на правилна грижа и нега на зеленилото.

Share