Нашите теренски екипи продолжуваат со садење на нови дабови садници, како дел од еколошката активност за пошумување на парк шумата Водно.
Садењето се одвива на десната страна на патеката кон Марково крувче на Средно Водно, и ќе продолжи наредниот период, со цел збогатување на шумскиот фонд на Водно.
Share