По должината на целиот булевар Партизански одреди, во средишното зеленило, екипите вршат дополна на садници од видовите:
✔️ thuja woodwardii
✔️ buddleja
✔️ photinia
✔️ berberis
✔️ piracanta
✔️ lonicera
✔️ leylandii

Share