Во агендата за есенското цветно разубавување на градот, го вбројуваме и уредувањето во дворот на средното училиште Медресе „Иса Бег“, со засадување на љубичици во дворот на училиштето. Како се одвиваа активностите денес, лично се увери и директорот Зухејр Реџепи кој оствари работна средба со директотот на училиштето Ибрахим Идризи, за продлабочување на соработката во понатамошните активности. Ова цвеќе е мал но значаен придонес во нашата грижа за зеленилото.
Share