ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ Паркот на природата Гази Баба е тесно поврзан со формирањето и развојот на градот Скопје кој има долга историја почнувајки од пред новата ера до денес. Просторната разместеност на градот Скопје до балканските војни е од левата страна на реката Вардар, а ридовите Кале и Гази Баба претставувале главни јавни зелени и рекреативни
Парк шумата Водно денес е една од најзначајните зелени површини во околината на Скопје, која поради својата голема површина и намена, има незаменлива заштитна, санитарно-хигиенска, еколошка и спортско рекреативна улога. Пошумувањето на Водно е отпочнато веднаш после II светска војна, т.е од 1946 година. Со комплексни мерки за пошумување и заштитни мерки, голината е претворена
Градски парк Парк Чаир Парк Жена Борец Парк Ѓорче Петров
Дали постои живо виножито? Да! Крајно откачено, но сепак, природна обоеност под ведро небо можете да најдете под сенката на ова живо виножито. „Виножитниот Еукалиптус“, кој припаѓа на видот Eucalyptus deglupta,навистина е едно од најневеројатните чудесни дрвја и дефинитивно има најубава кора од било кое друго дрво на Земјата. Кората е мазна и како што полека старее,
Кои се најзагрозените растенија? Растенијата, исто како и загрозените животни, се многу важни во екосистемот – и човечката егзистенција се потпира на тој екосистем. Еве девет од најзагрозените растенија денес. Според IUCN (Интернационото Здружение за Заштита на Природата) речиси сите се класифицирани во најкритично загрозените. Овие растенија живеат на најнедостапните, зафрлени и далечни места на
По повод светскиот ден на крводарување одржaвме уште една акција – овојпат крводарителска. Во организација заедно со Црвениот крст, а во соработка со Институтот за Трансфузиона медицина, во просториите на претпријатието се реализира акција на дарување крв. Вработените од сите реони на претпријатието земаа активно учество, покажувајќи ја својата хуманост за спасување на човечки животи.

ФЛОРАКОМ ДООЕЛ својата работа и делување ја извршува во рамките на ЈП „Паркови и зеленило“. Во својата основна дејност се занимава со производство на садници од сите видови, перенски материјал, сезонски расад, саксиски и резан цвет. Производството првенствено е наменето за потребите на ЈП „Паркови и зеленило“ односно за потребите на градот Скопје, помал дел се користи за малопродажба и комерцијални

Парк на природата „Гази Баба“ Паркот на природата „Гази Баба“ претставува вештачки подигната шума која се наоѓа во средиштето на градската урбана зона. Зеленилото на овој локалитет е интегрален дел на градот, и е во функција на здравјето на луѓето, бидејќи има огромно хигиенско-санитарно значење како и естетска вредност и претставува атрактивен, интензивно пошумен простор со површина од