ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на: 20.04.2017 00:00:00Број на постапка: 06/2017

Краен рок за поднесување понуди: 10.05.2017 00:00:00
Предмет на набавка:

Јавна набавка на моторна тревокосачка за косење со корпа  за собирање на откос, моторни пили, моторна коса за косење( тример), тракторска тревокосачка со корпа за собирање на откос, ротациона тревокосачка со тањир, моторна грбна- дувалка за лисја, телескопски пили, мултикултиватор, моторни пили за жива ограда и снежни фрази. 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet