Rekuizita të reja për fëmijët, urëza të reja dekorative, pavijone, vend panorama të dedikuara për pushim dhe relaksim, shportat për mbeturina...janë vetëm disa prej elementeve të cilat ekipet tona gjatë kësaj periudhe i kanë rregulluar dhe vendosur në “Vodno të Mesme”. Në këtë lokalitet, përskaj aktiviteteve të theksuara më lartë, u realizua edhe rikonstruksioni i
Edhe gjatë muajit dhjetor, aktivitetet punuese të ekipeve tona në terren po zhvillohen me intensitet të plotë. Kështu që gjatë ditës së sotme, drejtori i ndërmarrjes z. Ardijan Muça së bashku me Kryetarin e Qytetit të Shkupit z. Petre Shilegov dhe Kryetarin e komunës së Çairit z. Visar Ganiu, e vizituan parkun e lartpërmendur duke
Muaji dhjetorë është në shenjën e ditëve dhe kremtimeve festive. Me këtë rast edhe këtë vit, “Florakom” SHPKTHP në vend fidanishten në bulevardin “Ilinden” numër 104 dhe në vend fidanishten “Butel” ju ofron bredha natyrorë. Bredhat si një segment i pa evitueshëm gjatë stolisjes dhe fisnikërimit të atmosferës festive, qytetarët do të mund ti furnizojnë
Angazhimi, përkushtimi dhe puna e realizuar – çdo herë paraqesin prioritete sipas të cilave ndërmarrja publike tenton dhe synon ti realizojë qëllimet dhe vizionet e parashtruara. Si pjesë e këtyre aktiviteteve është edhe projekti “mikro 20”. Me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit në suaza të bulevardeve, si një prej pjesë prioritare të gjelbërimit të hapësirave
Aktivitetet lidhur me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit publik dhe për gjelbërimin e mbarë qytetit, gjatë kësaj periudhe po zhvillohen me një dinamikë aktive.U mbollën fidan të rinj në më shumë lokalitete të gjelbërimit të bulevardeve dhe të korridoreve të gjelbërimit në suaza të rrugëve magjistrale dhe parqeve.Në aktivitetet e mbjelljes në mënyrë aktive u
Këto ditë, në rrjedhë është aksioni i mbjelljes së fidanëve. Aktivitetet e planifikuara lidhur me mbjelljen po zhvillohen në etapa, gjatë kësaj do të përfshihen të gjitha sipërfaqet e gjelbërimit në mbarë qytetin. Me këtë aksion do të mbillen fidanë të rinj halorë dhe fidanë gjetherënëse, trëndafila, kaçube dhe topijare. Në koordinim me Qytetin e
Këto ditë, në rrjedhë janë aktivitetet lidhur me mbjelljen e rasatit të luleve në suaza të sipërfaqeve të gjelbërimit në qytetin tonë. Ekipet e ndërmarrjes po punojnë në drejtim të zëvendësimit të rasatit verorë me rasatin dimërorë të luleve sezonale të llojit: krizantema, lakra stolisëse dekorarive, viola dhe luleshqerra. Me këtë aktivitet të mbjelljes do
Aktivitetet që kanë të bëjnë me rregullimin e gjelbërimit nëpër qytet, ekipet tona po i realizojnë me përkushtim edhe në komunën e Karposhit. Në një sipërfaqe prej 5.960 m², në etapa të caktuara po realizohet ngritja e gjelbërimit të ri, me vendosjen e sistemit përkatës për ujitje.Më saktësisht, në këndin në mes bulevardit “Aradhet partizane”
“Cila është mënyra e shumimit të fidanëve gjethembajtëse? Si shumohen lulet? Sa kohë u nevojitet që të rriten?”, ishin vetëm një pjesë e pyetjeve të cilat i parashtruan mysafirët e sotëm gjatë vizitës së fidanëve të prodhimtarisë në suaza të ndërmarrjes. Shpresojmë se me sukses ia dolëm që tu ndihmojmë të rinjve që më lehtë