Muajt pranverorë janë periudhë kur imponojnë aktivitete të zmadhuara të mirëmbajtjes dhe rregullimit të gjelbërimit. Gjelbërimi është në proces të vegjetimit të shpejtë, andaj ekipet në gjithë rajonet nëpër sipërfaqet e gjelbra publike punojnë në rregullimin e parqeve dhe gjelbërimit të bulevardeve. Pastrimi i parqeve nga degët e rënë, nga plehrat dhe mbeturinat janë përgatitjet
Si pasojë e të reshurave të borës që kapluan rajonin e Qytetit të Shkupit këtë fundjavë, ekipet tona ndërmorën aktivitete për të intervenuar në kohë. Në përputhje me udhëzimet e miratuara në mbledhjen e shtabit të krizës të Qytetit të Shkupit, ekipet e shërbimit dimëror kryen aktivitetet e caktuara në kompetencë të tyre. Kështu që,
Ekipet në terren aktualisht po punojnë në mënyrë aktive në pastrimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra publike në të gjithë qytetin. Në gjithë rajonet e gjelbërimit urban dhe jashtë-urban, janë duke u realizuar aktivitetet e mirëmbajtjes së gjelbërimit për aktivitetet dhe projektet e ardhshme të pranverës. Kështu që, përveç mbledhjes graduale të gjetheve
Një numër i madh i llojeve të fidanëve halorë dhe gjetherënës, kaçuba, perenë dhe topiarë, paraqesin fidanët e rinj të cilët do ti gjelbërojnë sipërfaqet e gjelbërimit publik në qytetin tonë. Ky Aksion i madh i vjeshtës, sot u shënua përmes mbjelljes së alesë së re të drunjve përgjatë bulevardit “ASNOM” (“KAÇKM”). Dr. Ardijan Muça,
Tetorin – muajin ndërkombëtarë të ngritjes së vetëdijes për kancerin në gji, edhe këtë vit e shënuam në mënyrë simbolike përmes mbjelljes së luleve. Me stolisjene formës lulore të fjongos në Parkun e qytetit me rasat të ri të luleve të llojit të krizantemave, drejtori Ardijan Muça dhe drejtori teknik Igor Veljanoski së bashku me
Po vazhdon rregullimi dhe stolisja e gjelbërimit në mbarë qytetin. Në këtë drejtim, me mbjelljen e rasatit të ri të luleve të llojit të krizantemave me forma rrethore, u rregullua edhe gjelbërimi në rrethrrotullimin e ri në komunën e Çairit. Tre vargjet rrethore të formuara nga rasati i luleve si një risi, në mënyrë shtesë
Në suaza të projekteve të realizuara që kanë të bëjnë me gjelbërimin e sipërfaqeve publike në qytetin tonë, nga ditët e sotme do të përfshihet edhe gjelbërimi i bulevardit Hristijan Todorovski Karposh.Në sipërfaqen prej 6.608 m2, ekipet tona realizuan rikonstruksionin e tërësishëm të sipërfaqes së mbuluar me barë me mbjelljen e farës së re të
Krizantema me formën e saj unike zuri vendin e saj në rastin e ri të luleve në suaza të parkut të Çairit. Kjo lule karakteristike për këtë periudhë të vitit, së bashku me lule vjollcën, tani më po e stolis dhe zbukuron parkun e Çairit. Me rastin e fillimit të mbjelljeve të rasatit të ri