1. Konkurs publik për punësime nr. 01/2020
  • Fletëparaqitje
  • Vendim për përzgjedhje

 

  1. Konkurs publik për punësime nr. 02/2020
  • Fletëparaqitje
  • Vendim për përzgjedhje

 

  1. Konkurs intern për punësime nr. 01/2020
  • Fletëparaqitje
  • Vendim për përzgjedhje