U realizua rekonstruksioni i tërësishëm i cili në vete përfshin sipërfaqen e re të barit, sistemin e ri të ujitjes dhe rregullimin e ri hortikulturorë që shtrihet në një sipërfaqe prej 3.500 m2, të gjitha këto nga dita e sotme e shtuan bukurinë e bulevardit “8-të Shtatori”. Me këto aktivitete, po i konfirmojmë orvatjet tona
Sipërfaqja e re barishtore, spërkatëset dhe rrjeti i ri i hidrantit do ta zbukurojnë anën e djathtë të bul. “Nikolla Karev”, në drejtim të hotel “Kontinental”. Ekipet tona në terren janë të angazhuar për rikonstruksionin e gjelbërimit anësorë në sipërfaqe prej 3800 m2 dhe më pas do të fillojnë me aktivitetet punuese në sipërfaqen e